Gezonde School

BS Triangel mag zich een "Gezonde School" noemen. Door het streven naar het bieden van een gezonde leefomgeving, worden kinderen (en hun ouders) gestimuleerd om te werken aan een gezonde leefstijl met daarin gezond eten en voldoende beweging. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de vignetten "Voeding", "Beweging" en "Gezonde Relaties en Seksualiteit". 

Ter bevordering van gezonde voeding worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • leerlingen brengen voor de ochtendpauze alleen vers fruit of verse groenten mee en we schenken aandacht aan het meebrengen van een gezonde lunch
 • de leerlingen drinken tijdens schooltijd alleen water
 • kinderen mogen tijdens hun verjaardag niet trakteren. Uiteraard worden de kinderen tijdens hun verjaardag wel in het zonnetje gezet
 • de leerlingen krijgen Smaaklessen aangeboden door een leerkracht die tevens voedingsspecialist is
 • we schrijven onze school jaarlijks in voor het programma "Schoolfruit", waarbij de leerlingen drie keer per week vers fruit krijgen aangeboden
 • de leerlingen krijgen tijdens themalessen de gelegenheid om zelf te zaaien en te oogsten in onze schoolkas

De informatiebrief voor de ouders over welke regels wij hanteren betreffende de lunch die op school wordt genuttigd vindt u hier.

Ter bevordering van voldoende beweging worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • bewegingslessen worden deels verzorgd door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Er wordt gebruik gemaakt van een lesmethode waarbij kinderen zo veel mogelijk tot afwisselend bewegen komen
 • in de zomerperiode wordt in plaats van gymlessen regelmatig gebruik gemaakt van de faciliteiten van Zwembad en Speeltuin Weerderhof waar de kinderen sportief en actief bezig kunnen zijn
 • leerlingen/ouders worden verzocht om zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen
 • indien mogeljk bezoeken de kinderen excursies per fiets (met name in de hogere groepen)
 • regelmatig krijgen de leerlingen na school de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, verzorgd door de combinatiefunctionaris

Ter bevordering van het creëeren van een gezond klimaat binnen de school op het gebied van Gezonde Relaties en Seksualiteit organiseren wij het volgende:

 • wij nemen jaarlijks deel aan de Week van de Lentekriebels. In deze week wordt schoolbreed gewerkt aan onderwerpen als verleifdheid, waar komen baby's vandaan, weerbaarheid, gezonde relaties en seksualiteit. Elke dag zal in elke groep een gesprek of activiteit rondom dit thema plaatsvinden. Deze week wordt voorafgegaan door een korte sketch van het duo Luf&You, twee leerkrachten die de week van de Lentekriebels aankondigen
 • het team heeft deelgenomen aan de cursus Vlaggensysteem. Hierin wordt aandacht geschonken aan seksueel gedrag en hoe hier gepast op kan worden gereageerd. Aan de hand van 6 criteria kan seksueel gedrag worden ingedeeld in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké
 • we maken gebruik van de "gedragscode BS Triangel Linne", "visie seksuele en relationele vorming BS Triangel Linne" en "protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • we werken in dezen samen met de GGD en CJG

 

De coördinator van de Gezonde School is Lieke Swinkels: lieke.swinkels@innovo.nl