Onze School

Basisschool Triangel ligt in Linne, een mooi dorp in de buurt van Roermond, Maasbracht en Echt.

Basisschool Triangel bestaat sinds 1989. Sinds haar bestaan hebben honderden kinderen uit Linne en omgeving met plezier en goede resultaten hun basisschoolperiode bij ons doorlopen.

We bieden gedegen en vernieuwend onderwijs: opbrengstgericht, met behulp van moderne media op basis van actuele didactische en pedagogische inzichten.

We vinden veiligheid en geborgenheid belangrijk; het zijn voorwaarden om je te kunnen ontplooien. We bevorderen zelfstandigheid en bieden ruimte aan de kinderen om zelf, binnen kaders, keuzes te maken.

We besteden veel tijd aan onze ontwikkeling zowel op teamniveau als individueel. De school is geen eiland maar een centrum van activiteiten. We werken samen met diverse organisaties op het gebied van opvang, sport en cultuur en hebben daardoor een verbreed aanbod, zowel voor, tijdens als na schooltijd.

De school heeft momenteel meer dan 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. In het gebouw bevindt zich ook de bibliotheek, kinderopvang, peutergroep en BSO.