Medezeggenschapsraad

 

In onze MR zijn ouders en teamleden in gelijke mate vertegenwoordigd. 

De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Mw. W. Zeelen
Teamleden: Mw. C. Vergoossen
  Mw. E. Verheggen
  Mw. E. Dautzenberg
Ouders: Mw. B. Verduin
  Dhr. D. Beaumont

 

Heeft u een mededeling of vraag aan de MR, dan kunt u een bericht sturen aan Mw. W. Zeelen
Een van onze leerkrachten, mw. A. Pustjens, heeft zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van Innovo.