Medezeggenschapsraad

 

In onze MR zijn ouders en teamleden in gelijke mate vertegenwoordigd. 

De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Dhr. B. Schlicher
Teamleden: Mw. C. Vergoossen
  Mw. E. Verheggen
  Mw. M. Ruijters
Ouders: Mw. W. Zeelen
  Mw. J. van den Biesen
  Dhr. D. Beaumont

Heeft u een mededeling of vraag aan de MR, dan kunt u een bericht sturen aan bert.schlicher@innovo.nl

Een van onze leerkrachten, mevr. A. Pustjens, heeft zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van Innovo.