Medezeggenschapsraad

 

In onze MR zijn ouders en teamleden in gelijke mate vertegenwoordigd. 

De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Mw. P. van Kerkhof
Teamleden: Mw. C. Vergoossen
  Mw. E. Verheggen
  Mw. E. Dautzenberg
Ouders: Mw. A. Kouwenberg
  Mw. N. Erens

 

Heeft u een mededeling of vraag aan de MR, dan kunt u een bericht sturen via mr.triangellinne@innovo.nl