Missie en Visie

    

Missie: “Triangel helpt je groeien”

De visie is uitgewerkt in onderstaand statement.

Waar staan we voor?

 1. We gaan er van uit dat elk kind op onze school in staat is zich naar zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen
 2. Met als uitgangspunt het uniek 'zijn' van elk kind, stimuleren we de groei in competentie (ik kan het), in autonomie (ik kan het zelf), én in relatie (ik kan het samen met anderen)
 3. We zorgen ervoor dat elk kind steeds meer de regie over zijn eigen leren neemt
 4. We zorgen er samen voor dat het kind met plezier naar school komt
 5. We staan voor educatief partnerschap: het samen optrekken als gelijkwaardige partners in de begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen

Als dit onze visie is, hoe kijken we dan naar leerlingen en ouders?

 1. We hebben hart voor elk kind
 2. Elk kind heeft het vermogen zich te ontwikkelen
 3. We zien elk kind als bijzonder in zijn of haar eigenheid
 4. We zien ouders als gelijkwaardige partners die met ons zoekende zijn naar wat het beste is voor hun kind

Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?

 1. Wij doen recht aan het kind
 2. Wij bieden een veilige leeromgeving die uitdaagt tot leren
 3. Wij bieden structuur
 4. Wij leren kinderen samenwerken
 5. We bieden kinderen de mogelijkheid hun eigen leren steeds meer te regisseren
 6. We zorgen voor een breed onderwijsaanbod

Wat is onze (unieke) kracht?

 1. We bieden een veilige plek waar kinderen graag zijn
 2. We richten de leeromgeving zó in dat kinderen een evenwichtige, harmonische ontwikkeling door kunnen maken
 3. Wij bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied
 4. We richten het leerproces zó in dat kindeen stapsgewijs steeds zelfstandiger functioneren
 5. We leren kinderen samenwerken
 6. We bieden onze leerlingen een verbreed programma aan met accenten op het vlak van cultuureducatie (cultuurprogramma, creamiddagen, sport, spel, beweging en gezonde voeding)

Wat zie ik hiervan in school?

 1. In school wordt een rijke leeromgeving gecreërd door een breed aanbod aan materialen en activiteiten
 2. We werken aan zelfstandigheid en autonomie
 3. We hanteren coöperatieve werkvormen
 4. In het lesprogramma is tijd opgenomen om diverse programma's in te zetten om de kinderen te stimuleren in hun persoonlijke en sociale groei
 5. Het team bestaat uit professionals die vanuit passie voor hun vak voortdurend werken aan hun vakmanschap
 6. We leveren maatwerk binnen de grenzen van onze mogelijkheden

Wanneer hebben we onze belofte ingelost?

 1. Als de leerlingen aan het einde van de basisschool met veel plezier terugkijken op hun tijd als leerling van BS Triangel
 2. Als elk kind gedurende de schoolperiode gestaag gegroeid is in de ontwikkeling en zich harmonieus ontplooid heeft in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden
 3. Als blijkt dat ten minste 85% van onze leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs op het niveau van het advies functioneert
 4. Als uit onderzoek blijkt dat de ouders, de leerlingen, het bestuur, de inspectie onze school gemiddeld waarderen