Procedure voor aanmelding

Procedure aanmelding en intake instroomleerlingen groep 1

1. Kennismaking met Basisschool Triangel en oriëntatie op het onderwijs

a. de directeur voert een kennismakingsgesprek met de ouders van potentiële nieuwe leerlingen. Dit gesprek kan plaatsvinden vanaf het moment dat het kind drie jaar is

b. in dit gesprek wordt de zorgplicht van de school toegelicht in het kader van passend onderwijs. Bij potentië zorgleerlingen wordt samen met ouders/verzorgers en de Intern Begeleider verkend of de school in staat is deze (specifieke ) zorg te verlenen

c. ouders/verzorgers ontvangen na afloop van het gesprek het inschrijfformulier van de school, dit wordt ingevuld en geretourneerd

d. enige tijd voor de leerling vier jaar wordt ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht(en) voor een intakegesprek en worden twee oefenmomenten ingepland

2. Warme overdracht

Indien de leerling de peuterspeelplaats/BSO heeft bezocht, zorgt de leerkracht van groep 1 samen met de mensen van de voorschoolse instantie (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) voor een warme overdracht over deze specifieke leerling (indien hiervoor toestemming is gegeven).

Procedure aanmelding en intake instroomleerlingen groepen 2 tot en met 8:

a. de directeur voert een kennismakingsgesprek met de ouders van potentiële nieuwe leerling(en).

b. in dit gesprek wordt de zorgplicht van de school toegelicht in het kader van passend onderwijs. Bij potentiële zorgleerlingen wordt samen met ouders/verzorgers en de intern begeleider verkend of de school in staat is  deze (specifieke) zorg te verlenen

c. ouders/verzorgers ontvangen na afloop van het gesprek het inschrijfformulier van de school, dit wordt ingevuld en geretourneerd

d. er wordt een startdatum bepaald. Indien gewenst kan een kind vóór die startdatum een tweetal dagen meedraaien in de groep

e. de Intern Begeleider van BS Triangel zal contact opnemen met de oude school voor een informatieoverdracht