Formulieren

Inschrijven:

Algemene informatie over de inschrijving van uw kind(eren) vindt u in de volgende formulieren:

- informatie over inschrijven

- wat als uw kind een extra ondersteuningsvraag heeft?

 

Voor de inschrijving van uw kind ontvangen we graag de volgende formulieren van u:

- leerling inschrijfformulier Word

- leerling inschrijfformulier PDF

- formulier "gegevens kinderen" Word

- formulier "gegevens kinderen" PDF

 

NB: gelieve de Word formulieren niet in te vullen via telefoon of tablet. Dit verandert de bestandsindeling.  

 

De door u ingevulde formulieren kunnen via mail worden gestuurd naar truus.slabbers@innovo.nl

Wilt u ze liever afgeven op school? Dat kan altijd tijdens openingsuren. 

 

Wijzigingen contactgegevens:

Wijzigen in de contactgegevens kunt u doorgeven door het formulier "gegevens kinderen"  in te vullen en dit via een mail naar truus.slabbers@innovo.nl te sturen.

Aanvragen verlof:

In sommige situaties kan het voorkomen dat kinderen extra vrij krijgen buiten de schoolvakanties om.

Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Vul dan het formullier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek in, en stuur dit naar directie.triangell@innovo.nl

Is het voor u door een werkgeralateerde oorzaak onmogelijk om binnen de schoolvakanties met vakantie te gaan? Dan kunt u het formulier vakantieverklaring werkgever bij uw aanvraag toevoegen, door uw werkgever in te laten vullen en te sturen naar directie.triangell@innovo.nl

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met jeroen.tholen@innovo.nl