Team

Basisschool Triangel beschikt over een breed scala van pedagogisch specialisten. Veel medewerkers beschikken naast hun kerntaak als groepsleerkracht of pedagogisch medewerker over een extra specialisme. Zo heeft onze basisschool de volgende specialisaties in huis: een specialist taal/lezen, rekenen, muziek, jonge kind, spel en beweging, gedrag, meerbegaafdheid, coachen en begeleiden, voeding, beeldende vorming en verkeer.

De directeur is eindverantwoordelijk, is aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders, en houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige aansturing van onze school. Naast de directeur en het team zijn nog een adjunct-directeur, administratief medewerkster en een conciërge werkzaam. 

Directeur

Ad Jeurissen

ad.jeurissen@innovo.nl

Adjunct-directeur

Gerry Haagmans

gerry.haagmans@innovo.nl

Groep 1a/2a

Wilma Nijsten 

Gerry Haagmans

Mariet Ophelders

wilma.nijsten@innovo.nl

gerry.haagmans@innovo.nl

mariet.ophelders@innovo.nl

Groep 1b/2b

Lieke Swinkels

Gerry Haagmans

lieke.swinkels@innovo.nl

gerry.haagmans@innovo.nl

Groep 3a

Marjet Ruijters

marjet.ruijters@innovo.nl

Groep 4a

Claudia Vergoossen

Chantal Stienen 

claudia.vergoossen@innovo.nl

chantal.stienen@innovo.nl

Groep 5a

Annemiek Pustjens

Elles Dautzenberg

Mariet Ophelders

annemiek.pustjens@innovo.nl

elles.dautzenberg@innovo.nl

mariet.ophelders@innovo.nl

Groep 6a

Patrick Rademakers

Esther Verheggen

patrick.rademakers@innovo.nl

esther.verheggen@innovo.nl

Groep 7a

Jan Hermans

Elles Dautzenberg

Ad Jeurissen

jan.hermans@innovo.nl

elles.dautzenberg@innovo.nl

ad.jeurissen@innovo.nl

Groep 8a

Bert Schlicher

Mariet Ophelders

bert.schlicher@innovo.nl

mariet.ophelders@innovo.nl

IB 

Patrick Rademakers

patrick.rademakers@innovo.nl

Administratie

Truus Slabbers

truus.slabbers@innovo.nl

Conciërge

John Tinnemans

john.tinnemans@innovo.nl